home

Welkom bij Pedagogisch Projectbureau SOO!

Bij Pedagogisch Projectbureau SOO kunt u terecht voor informatie, advies, trainingen en workshops over seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
“Wat is ‘normaal’ gedrag?” “Vertel ik mijn kleuter waar baby’s vandaan komen?” “Welke reactie op seksueel getint gedrag is het meest geschikt?” zijn vragen waar veel opvoeders mee rondlopen.
Pedagogisch Projectbureau SOO biedt een kader en reikt handvatten ter begeleiding van de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Zij is er voor alle opvoeders, zowel op de kinderopvang als thuis en op school.
Uitgangspunt is een inclusieve en positieve benadering van seksualiteit en ontwikkeling.

Anna Jansen (1991), pedagoge en trainer, is opgeleid door dr. C.S. (Channah) Zwiep (1962-2017) en zet met veel enthousiasme diens werkzaamheden voort. Advies, workshops en trainingen worden vanuit het gedachtengoed van Channah Zwiep gegeven.

Advertenties