aanbod

IMG_4706


“Hoe komt een baby in je buik?” of “Wat is seks?”
zijn voorbeelden van de vele vragen die kinderen kunnen stellen omtrent seksualiteit, lichamelijkheid en intimiteit.
Geef je hier (eerlijk) antwoord op? En hoe doe je dat?

Lees verder voor meer informatie over de aangeboden diensten, waarbij het mogelijk is een op maat gemaakt programma te ontwikkelen. Tarieven verschillen dan ook enigszins. Het tijdstip van de workshop of training wordt bepaald in overleg.

KINDEROPVANG/BSO
Pedagogisch medewerkers komen in hun dagelijkse praktijk allerlei vormen van seksueel getint gedrag tegen, waarbij kinderen al vanaf jonge leeftijd vragen stellen. Hoe kan dit gedrag het beste begeleid worden, hoe reageer je op vragen en wat is ‘normaal’ leeftijdsadequaat gedrag? Dit zijn vragen waar pedagogisch medewerkers veelal mee rondlopen. In de workshop reikt Pedagogisch Projectbureau SOO een kader en handvatten voor het positief begeleiden van kinderen in hun seksuele ontwikkeling. Voldoende kennis, zelfreflectie en het ontwikkelen van vaardigheden zijn hierbij van belang.

SCHOLEN
Sinds eind 2012 is seksuele vorming verplicht onderdeel van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Scholen zijn vrij hier zelf invulling aan te geven. Vanzelfsprekend komen leerkrachten seksueel getint gedrag van kinderen tegen in de klas, en wordt hen allerlei vragen gesteld. Ook voor hen is het belangrijk te weten welk gedrag passend bij de leeftijd is en hoe hiermee om te gaan. De workshop met leerkrachten heeft een informatief karakter en besteed daarnaast aandacht aan het geven van seksuele voorlichting.

OUDERS/OPVOEDERS
Pedagogisch Projectbureau SOO verzorgt ouderavonden waarop ouders/opvoeders informatie krijgen over de seksuele ontwikkeling van kinderen en al hun vragen kunnen stellen. Wederom ligt hier de focus op het positief en open begeleiden van kinderen, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende facetten van de seksuele ontwikkeling.

Het programma van de workshops/deskundigheidsavonden bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
1. Introductie en kennismaking met elkaar en het thema
2. Informatieve presentatie over seksuele ontwikkeling
3. Tips en advies seksuele opvoeding
4. Pedagogisch beleid
5. Vragen en discussie

Voor vragen of boekingen kunt u vrijblijvend contact opnemen: CONTACT

Advertenties