reacties

Op deze pagina vind u reacties van deelnemers over de deskundigheidsavonden en workshops van Pedagogisch Projectbureau SOO. Deelnemers zijn zowel ouders als pedagogisch medewerkers en (cluster/regio)managers.

“De presentatie bij de BSO vond ik erg leerzaam en prettig. Deels vanwege nieuwe inzichten en deels vanwege bevestiging door een expert en de verhalen van andere ouders. Ik besprak daarbij dat mijn zoon van 10 jaar het nu al genânt vindt om over seks te praten. Jij bevestigde dat dit bij zijn leeftijd hoort. Dit was nieuw voor mij en goed om te weten. Ook gaf je me een aantal handvatten om het gesprek aan te gaan. In de week na de bijeenkomst heb ik al een aantal keer met mijn zoon over seksuele ontwikkeling gesproken, omdat het paste in de context en ik me gesterkt en de urgentie voelde (straks wil hij het helemaal niet meer bespreken met mij!) om het onderwerp aan te snijden. Ik merkte dat het mij makkelijker afging en het gesprek beter liep, met mindere gene bij mijn zoon en meer interesse van zijn kant. Ook kwam mijn zoon later zelf met vragen terug bij mij, wat juist een vertrouwensband schept die ik zo graag met hem wil hebben over dit onderwerp. Ik wil hem zo graag goed voorbereid de wereld in laten gaan. Dank je wel daarvoor Anna!” (Ouder van 10-jarige zoon)

“Wij hebben erg positieve reacties ontvangen! De avond werd als inspirerend ervaren en heeft geleid tot nieuwe inzichten. Zelf neem ik vooral mee niet te wachten totdat kinderen in de puberteit zitten, maar aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en vragen die zij hebben. Vervolgens er niet teveel omheen draaien, maar gewoon uitspreken hoe het zit.” (Clustermanager KMN Kind&CO)

Advertenties