visie

POSITIEF  OPEN  BESPREEKBAAR

Seksuele ontwikkeling hoort bij de algemene ontwikkeling van kinderen. De seksuele ontwikkeling kan begeleid worden middels seksuele opvoeding. Seksuele opvoeding is vanzelfsprekend onderdeel van de algehele opvoeding.

Seksualiteit bij kinderen is een breed begrip. Het beslaat lichamelijkheid, intimiteit en geslachtelijkheid. Hieromtrent ontwikkelen kinderen kennis, attituden en vaardigheden door het opdoen van ervaringen, vragen te stellen en te experimenteren. Tijdens de kindertijd wordt de basis gelegd voor de latere seksualiteitsbeleving. Kennis, normen en waarden worden ontwikkeld. Al voor het tiende levensjaar vormen kinderen een blauwdruk van betekenisgeving ten aanzien van seksualiteit. Het is dan ook van belang dat seksuele opvoeding al vanaf jongs af aan deel uitmaakt van de algemene opvoeding.

Wij zijn als opvoeders verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van kinderen, het adequaat reageren op gedrag en meegeven van normen en waarden rondom seksualiteit. Voorwaarde voor het begeleiden van kinderen in hun seksuele ontwikkeling is dat wij ons voldoende competent voelen. Hiervoor is het noodzakelijk kennis en vaardigheden op te doen. Hoe beter wij beslagen ten ijs gaan, hoe beter zij zich kunnen ontwikkelen!

%d bloggers liken dit: